Kvinnor som tappar lusten eller får problem att ha sex efter bröstcancer får inte samma hjälp som män med erektionsproblem efter prostatacancer. Det menar Elisabeth Lidbrink, överläkare och onkolog på Karolinska sjukhuset.
– Kan ingen uppfinna viagra för kvinnor? säger hon.

Tusentals kvinnor tappar sexlusten och får problem att genomföra ett samlag till följd av den efterbehandling som ges vid bröstcancer. Många lider så mycket att de slutar medicinera och får inte rätt hjälp.

– Vi är alldeles för dåliga på att prata om kvinnors sexualitet, säger Elisabeth Lidbrink, överläkare och onkolog på Karolinska sjukhuset.

”Vi frågar inte om sexuell lust”

Varje år får drygt 9.000 kvinnor diagnosen bröstcancer. 70 procent av dem får antihormonell behandling efter att deras tumör opererats bort – en behandling som ska ges i minst 5 år men rekommenderas i tio år. Hos nära hälften kvarstår besvären efter avslutad behandling. Den antihormonella behandlingen är väl understödd med forskning att den ökar chansen för överlevnad och minskar risk för återfall – alltså är viktig för att patienten ska överleva. Men den har svåra biverkningar – vallningar, svettningar, ledbesvär men också tunna och torra slemhinnor i underlivet, samlagssmärtor och minskad sexuell lust. De förstnämnda biverkningar informeras det om – men betydligt mindre om de sexuella besvär som tusentals bröstcanceröverlevare lider av, menar Elisabeth Lidbrink.

– Vi vet säkert att behandlingen har effekt så vi plågar inte kvinnor i onödan. Men jag måste ge oss själva kritik. Vi frågar inte om sexuell lust, inte när vi träffar kvinnorna och de stora studier som gjorts har inte heller gjort det. Jag är uppfostrad att inte fråga om sex, det kan upplevas pinsamt och för privat.

Väljer att sluta för att kunna få barn

Lidbrink gör jämförelsen med sina kollegor som behandlar män med prostatacancer – där det är rutin att erbjuda hjälp för patienter med erektionsproblem.

– Där är det helt självklart att skriva ut viagra till snart åttioåriga män som vill kunna få upp den. Men när det kommer till äldre kvinnor är det många som förutsätter att de inte är intresserade av sex.

Men under sina 40 år i yrket har Elisabeth Lidbrink stött på många kvinnor som berättat om besvären. Både unga och äldre kvinnor vittnar om att de totalt tappat lusten att ha sex. Men det finns också andra problem. Yngre kvinnor får en viss typ av medicin som gör att de inte kan föda barn under den tioåriga behandlingen, vilket gör att många väljer att avbryta för att kunna bli gravida.

”Vaginor som torkat ihop”

Den medicin som äldre kvinnor som är i klimakteriet får, gör att deras slemhinnor blir så torra att det kan vara omöjligt för dem att utföra ett samlag.

– Jag har talat med gynekologer som vittnar om kvinnors underliv som är helt förstörda och vaginor som helt har torkat ihop, säger Elisabeth Lidbrink och efterlyser någon form av mottagning där dessa kvinnor kan få råd och stöd.

Det finns i dag inte mycket som rent medicinskt kan hjälpa mot besvären, menar Lidbrink. Därför har hon tillsammans med en gynekolog utfört en studie där de testar en gel som med en ultralåg dos av östrogen i hopp om att de ska kunna hjälpa kvinnor med torra slemhinnor att överhuvudtaget genomföra ett samlag.

– Där hoppas jag att vi kan börja skriva ut gelen redan nästa år. Men när det kommer till lusten, det är jättesvårt.

Källa: SVT