Ridning

Ridning är en rolig form av motion och en bra avkoppling från vardagsstressen. Oavsett ålder så är ridning en utmärkt träningsform även för dig med bröstcancer.

Ridning är jättebra träning både fysiskt och mentalt. Ridning har även testats inom vården som behandling. Rehabilitering och återhämtning från till exempel depression, ångest och stress gynnas av samvaro med djur, liksom av vistelse i natur och utemiljöer. Man har kunnat mäta sänkningar av puls, blodtryck och stresshormoner hos deltagare.

I studier där ridning har ingått som behandling, är förbättrad kroppskännedom, balans, ökad förmåga till muskelavspänning, smärtlindring, sänkt ångest, ökad självkännedom och förbättrad självkänsla exempel på dokumenterade effekter.

Hästen utgör ett rörligt underlag som skapar goda förutsättningar för balans-, koordinations- och muskelträning. Under ett ridpass måste man koncentrera sig på samspelet mellan ryttare och häst och samtidigt fokusera på hållning. Om du aldrig har varit i närheten av en häst är det viktigt att du tar kontakt med en ridskola.

Det är väldigt många som börjar rida när de är lite äldre. Det finns oftast vuxengrupper för nybörjare. På ridskolan går ni varsamt fram och i början har man en så kallad ledare som går bredvid hela tiden. Alla kan lära sig rida, oavsett ålder och storlek.

Det är inte bara ridningen som är träning. Stallsysslor som mockning och ryktning kräver både styrka och tålamod, man blir vältränad och har kul samtidigt. Fysisk träning är också ett viktigt komplement för att bli en bättre ryttare. Genom att motionera och öva upp smidigheten vid sidan om ridningen blir vi starkare och bättre balanserade ryttare. Dessutom mår vi bättre.