Hälsa och biverkningar

Hälsa

Många med bröstcancer drabbas av en hel del biverkningar under behandlingarna. Enligt WHO är hälsa ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”.

Att ta hand om sin hälsa är att sköta om sig själv på bästa sätt för att kunna må så bra som möjligt utifrån de förutsättningar man har.

Grundläggande råd enligt Vårdguiden 1177
För att bättre orka med de fysiska och psykiska påfrestningar som behandlingarna innebär kan det vara bra att försöka leva någorlunda hälsosamt.

  • Äta bra mat
  • Måttlig alkoholkonsumtion
  • Undvika rökning
  • Sova tillräckligt
  • Motionera
  • Knyta an till sitt nätverk
  • Arbeta igen

Tips och råd vid olika biverkningar

Under de olika behandlingsperioderna får man ofta en hel del biverkningar. Hur man reagerar är väldigt individuellt och kan därför variera mycket från person till person.

Här följer en del konkreta tips på behandlingar, kosttillskott, läkemedel etc. som kan hjälpa mot olika krämpor och biverkningar under behandlingstiden. I rutorna Personlig reflektion beskrivs egen erfarenhet av olika behandlingar, läkemedel och kosttillskott. Det finns givetvis andra fabrikat som fungerar likvärdigt.

Läs mer om biverkningar:

 

Information om bröstcancer och behandlingsråd finns också på:

Information om CancerRehabFonden
CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som erbjuder kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna och barn.

Att drabbas av cancer påverkar inte bara kroppen, det innebär även en stor psykisk påfrestning. Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och ångest, är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till vardagen och arbetslivet. Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt.

Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering och endast en bråkdel av alla som drabbas av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. CancerRehabFonden hjälper till att rehabilitera cancerdrabbade.

Vuxna kan få stöd från CancerRehabFonden i form av en veckolång vistelse på ett rehabiliteringsprogram med erfaren och legitimerad personal. Programmet innehåller bl.a. fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp och individuellt och verktyg för att hantera ångest och stress.

För mer information: