En energigivande och inspirerande
plats för bröstcancerdrabbade.

En sida om hur man kan ta hand om och stärka sig själv för att bättre klarar av behandlingarna som ska göra en frisk. Att ge inspiration till att öka sitt välmående med det man själv kan påverka och därigenom förbättra sin livskvalitet under behandlingstiden.

Här finns också en samlad och lättillgänglig information med konkreta tips på vad som kan hjälpa mot olika biverkningar och var man kan hitta specialhjälpmedel.

Energy vs cancer har skapats utifrån mina egna erfarenheter som drabbad och det är bra att vara medveten om att det kan vara stora individuella skillnader avseende hur man mår under olika behandlingsperioder.

”Energy vs cancer skapades utifrån egen erfarenhet av att drabbas, för att kunna hjälpa andra  bröstcancerdrabbade under behandlingstiden”, berättar Helena Mareniusson. Helena fick  bröstcancer hösten 2012, 47 år gammal. Hon hade då 2,5 år tidigare sökt för ytliga knölar i ena bröstet och genom sin privata sjukförsäkring blivit undersökt och fått beskedet att knölarna var helt  ofarliga. Det visade sig tyvärr vara fel diagnos och det som hon trodde skulle vara en rutinkontroll på  Falu lasarett 2,5 år senare visade sig innebära ett cancerbesked som vände upp och ner på livet både för henne och hennes familj. Tre veckor senare opererades Helena och all bröstvävnad togs bort.

Prover visade att det även fanns en mindre spridning i lymfkörtlarna, varför hon fick genomgå både cellgifter och strålning. ”Eftersom bröstcancern var hormonkänslig går jag på eftermedicinering i fem år”, berättar Helena. Ca 70-80% av de som drabbas får hormonkänslig bröstcancer. Hur hårt man  drabbas av olika biverkningar varierar från individ till individ. ”Cellgifterna var jobbiga för mig”, säger Helena, ”speciellt de sista tre behandlingarna. Och jag fick ganska strålskadad hud efter strålbehandlingen. Men även eftermedicineringen kan vara tuff med många olika biverkningar. Medicinerna tas ju under en lång  period, oftast under fem års tid eller längre”.

”Det är ganska motsägelsefullt att man egentligen inte hunnit bli sjuk av själva cancern utan istället blir dålig av behandlingarna som ska göra en frisk”

Idén med sidan energy vs cancer har vuxit fram under Helenas egen behandlingstid. ”Det finns bra information om själva sjukdomen och behandlingarna”, säger Helena. ”Det är ganska motsägelsefullt att man egentligen inte hunnit bli sjuk av själva cancern utan istället blir dålig av behandlingarna som ska göra en frisk”, säger Helena. ”Jag har själv saknat information om vad som hade kunna underlätta livet under behandlingstiden, som hur jag ska hitta energin till att orka med mina behandlingar, var jag kan hitta olika hjälpmedel och vad som kan hjälpa mot olika biverkningar. Den information som finns är också utspridd på olika ställen och man har inte alltid orken att leta. Jag har därför upplevt ett behov av samlad information och en sida som utgår från hela människan och inte bara fokuserar på sjukdomen”, säger Helena. Det kom nyligen en studie som visar att många kvinnor tyvärr avbryter sin eftermedicinering i förtid. ”Jag har skapat sidan för att kunna hjälpa andra som har drabbats av bröstcancer med energi och inspiration till att orka fullfölja sina behandlingar”, fortsätter Helena.

”Har även skapat en facebooksida där olika informativa och inspirerande artiklar läggs ut som kan bidra till hur man ska kunna må bättre. Det känns bra att kunna använda sin egen erfarenhet av det jobbiga med att drabbas av cancer till något positivt som att hjälpa andra”, avslutar Helena.

Tips för bibehållet sexliv under behandlingsperioden

Tips och råd som kan hjälpa till för att behålla ett fungerande sexliv trots tuffa behandlingar.

Hjälp mot biverkningar

Konkreta tips som kan hjälpa mot olika biverkningar man kan drabbas av under behandlingarna.

Senaste nytt