Sjuksköterskan Malin Sjödahl har tillsammans med kollegan Linda Kastås fått pris av Vårdförbundet för sin C-uppsats om bröstcancer och sex. Sexualiteten påverkas av en mängd olika sjukdomar, men det är ganska svårt att veta när och hur man ska ta upp frågan. Det är väldigt privat och kan vara svårt både för sjuksköterskan och patienten.

Uppsatsen heter ”Påverkan på sexualitet hos kvinnor som genomgått mastektomi.” Mastektomi är när hela bröstet opereras bort vid bröstcancer.

Uppsatsen behandlar tre olika dimensioner: sexuell självuppfattning, sexuell funktion och sexuella relationer. De kom fram till att kvinnor kan ha påverkan inom alla områden och att omfattningen varierar väldigt mycket.

De tittade också på kvinnor som gjort en bröstrekonstruktion och kom fram till att det inte betyder att problemen försvinner.

De menar att sjukvårdspersonal kan ta upp frågan med patienten genom att börja med att säga att många i samma situation upplever att sexualiteten påverkas och fråga hur patienten upplever sin sexualitet just nu. De menar att det finns mycket kvar att göra när det gäller att se hela patienten. Sexualiteten är en viktig del av hälsan.

Källa: NWT 13 juni 2016