bröst_IllustrationForskaren Maria Ekholm, från Eksjö, har genomfört en studie som fått stort genomslag och som visar resultat som inte upptäckts tidigare.

Maria Ekhom jobbar halvtid som överläkare på onkologmottagningen på länssjukhuset Ryhov resten av tiden forskar hon på bröstcancer. Hennes senaste forskning, om vilken effekt hormonbehandlingen med tamoxifen har på patienter så långt som 25 år efter cancern, har fått stort genomslag.

Forskningen anses vara så speciell och viktig att den mycket erkända tidskriften Journal of Clinical Oncology har publicerat hennes forskningsartikel.

– Det är ju väldigt roligt för mig själv att jag får det här. Men det är också ett tecken på att tidskriften faktiskt tycker att det vi har publicerat är viktigt säger hon.

Jobbiga biverkningar

Behandling med tamoxifen är en vanlig hormonbehandling för bröstcancerpatienter. Men den ger ofta jobbiga biverkningar som är klimakterieliknade och det här gör att många avslutar sin behandling i förtid.

Men det som Maria Ekholms forskning visar är alltså att för de som håller ut och äter medicinen, framför allt de första åren, i mindre utsträckning får återfall eller dör i just bröstcancer.

– Det som jag främst hoppas på är att fler ska känna sig manade att faktiskt äta den här medicinen i återfallsförebyggande syfte. Det är det absolut viktigaste. Det är ju därför vi genomför forskningen, det är ju för patienternas skull säger Maria Ekholm.

564 kvinnor

Hon har gått igenom en studie som gjordes på 564 kvinnor med bröstcancer under 80-talet där vissa fick tamoxifen och andra inte fick det.

Nu 25 år senare syns det i forskningen att risken att dö i bröstcancer var 27 procent lägre för de som behandlades med tamoxifen.

Nu har Maria Ekholm startat nästa forskningsprojekt då hon ska följa upp med hur det går för patienterna vad det gäller återfall. När de kommer och var återfallen kommer, för att kanske kunna se skilnad mellan olika grupper.

– Det handlar om att lära sig mer om sjukdomen för att kunna utnyttja den kunskapen i framtiden, säger Maria Ekholm.

Källa: SVT, 29 maj 2016

 

Sperlingsholm, Halmstad